MAZURSKIE chce mieć PARK [BUDŻET OBYWATELSKI]

fot. wnioskodawcy budżetu obywatelskiego
wnioskodawcy budżetu obywatelskiego

Mieszkańcy osiedla Mazurskiego postarają się przekonać zielonogórzan do utworzenia nowego parku z Budżetu Obywatelskiego. – Ten park ochroni nas przed hałasem z planowanej strefy przemysłowej – mówią.

Osiedle Mazurskie szybko się rozwija, w ciągu pięciu lat powstało tam 16 bloków mieszkalnych. Wnioskodawcy wyjaśniają, że ok. 320 rodzin z małymi dziećmi jest pozbawionych dostępu do rekreacyjnych terenów. Z powodu gęstej sieć dróg i ciasną zabudowę, brakuje tam miejsca na plenerowe zabawy.

Wnioskodawcy proponują, aby miejskie działki położone w pobliżu osiedla Mazurskiego, na których obecnie rośnie naturalny las, wykorzystać w celach rekreacyjnych.

Rodzinna polana

Na nowym terenie rekreacyjnym znalazłyby się polany 30 m na 30 m, na których dzieci będą mogły pobiegać, zagrać w piłkę, puszczać latawce i frisbee (rodzaj dysku). W tej samej naturalnej przestrzeni mogłyby piknikować całe rodziny. W miasteczku ruchu drogowego, dzieci i młodzież nauczyłyby się zasad kodeksu drogowego. W planie jest także powstanie plenerowej siłowni oraz ścieżki i ławeczki dla seniorów.

Ten nowy park byłby naturalną osłoną, chroniłaby mieszkańców osiedla przed negatywnym oddziaływaniem strefy przemysłowej, która powstanie na podstawie uchwały rady miasta. Została zlokalizowana za kolejowymi torami biegnącymi tuż za naszymi blokami i lasem – wyjaśnia Rafał Bociek, jeden z inicjatorów projektu. – W lesie tym żyje wielu gatunków chronionych ptaków i zwierząt. Obiecujemy, nie zabetonujemy tej przestrzeni, bo wzorujemy się na Parku Mużakowskim w Łęknicy, który postawił na naturę.

Więcej szczegółów znajdziemy na stronie https://mazurskie.bofar.pl

Projekt w liczbach:

* 72 tys. mkw. ocalonego lasu

*  650 metrów ścieżek

*  1650 mkw. terenów rekreacyjnych

*  15 ławek

*  12 tys. mieszkańców w pobliżu

Budżet Obywatelski:

Jeśli zgłosiłeś projekt do realizacji w formule Budżetu Obywatelskiego 2020 i chcesz go wypromować w radiu, na naszym fanpage’u, stronie internetowej oraz na innych kanałach informacyjnych, wyślij na adres: bo@um.zielona-gora.pl informację o swoim projekcie (min. 1.000 znaków), zdjęcia, wizualizacje oraz dane kontaktowe. Projekty będą promowane od 23 lipca br. do dnia rozpoczęcia głosowania. Przy dużej ilości zgłoszeń decyduje kolejność. Zastrzegamy sobie prawo do redagowania treści.

RK